Zvratná slovesa a jejich časování

Příklad:

sich interessieren - zajímat se

1. os.  ich interessiere mich - já zajímám se
2. os.  du interessierst dich - ty zajímáš se
3. os.  er (sie, es) interessiert sich - on (ona, ono) zajímá se

1. os.  wir interessieren uns - my zajímáme se
2. os.  ihr interessiert euch - vy zajímáte se
3. os.  sie interessieren sich - oni zajímají se

Některá častá zvratná slovesa:

sich treffen - setkat se, sejít se 
(ale zvratné v češtině ani němčině není:
treffen etwas - trefit něco,
treffen jemanden - potkat někoho)

sich setzen - sednout si
(ale zvratné v češtině ani němčině není: sitzen - sedět)

sich legen - lehnout si
(ale zvratné v češtině ani němčině není: liegen - ležet)

Některá slovesa zvratná v češtině v němčině zvratná nejsou - například:

lernen - učit se