Tři prasátka

Es war einmal eine alte Schweinemutter,
Byla jednou jedna stará prasečí matka,

die hatte drei kleine Schweinchen.
která měla tři malá prasátka.

Die Schweinchen aßen und aßen
prasátka jedla a jedla

und irgendwann waren sie so groß,
a jednou byla tak velká,

dass sie in dem Haus,
že ona v domě,

in dem sie wohnten,
ve kterém bydlela,

keinen Platz mehr finden konnten.
žádné místo již najít nemohla.

Da sagte die Schweinemutter:
Tehdy řekla prasečí matka:

 

Stránka 1

Další stránka