sobota 25. října 2014

Němčina bezbolestně?

Chcete své dítě (nebo sebe, nebo někoho jiného) naučit němčinu bezbolestně?

Bez biflování?

Zábavou? 


Tím, že si s ním budete číst pohádku?

S vysokou účinností, co se týče zapamatování si slovíček a pochopení gramatiky - bez toho, abyste gramatiku museli dítě učit?

Učení může být zábava!

Zkuste následující postup:


První měsíc

Čtěte denně s dítětem pohádku po řádcích - vy první řádek německy - dítě první řádek česky - vy druhý řádek německy - dítě druhý řádek česky ...

Co se stane po prvním měsíci?

Dítě umí pohádku česky skoro nazpaměť a začíná chápat vyslovování jednotlivých slov a slovních spojení v němčině.

Druhý měsíc

Čtěte denně s dítětem pohádku po řádcích - vy první řádek německy - dítě první řádek německy - vy druhý řádek německy - dítě druhý řádek německy ...

Co se stane po druhém měsíci?

Dítě umí pohádku německy skoro nazpaměť a ví o čem pohádka je (v paměti má český děj).

Výslovnost němčiny má v malíčku - ví jak se co píše a jak se to čte.

Třetí měsíc

Čtěte denně s dítětem pohádku po řádcích - vy první řádek česky - dítě první řádek německy - vy druhý řádek česky - dítě druhý řádek německy ...

Co se stane po třetím měsíci?

Dítě má
velmi dobře zapamatovaných několik stovek slovíček.

Slovíčka ve vazbách a v určitém ději se pamatují lépe, než by se slovíčka dítě mělo biflovat jedno po druhém nazpaměť.

Dítě začíná chápat gramatiku, aniž by se ji učilo.

Stály by vám za takové výsledky ty tři měsíce čtení pohádky s dítětem?


Pak začněte zde.

* pokud učíte dítě, které ještě neumí číst nebo pokud učíte ne dítě, ale sebe, pak čtěte i za sebe i za dítě