Zápor v německé větě

1)
Der Hund kommt nicht her.
Ten pes nepřijde sem.

2)
Ich habe nichts dazu.
nemám nic k tomu.

3)
Ich habe kein Buch.
nemám žádnou knihu.

4)
Es ist unverkaut.
To je neprodejné.

V německé větě může být pouze jedna záporná částice!

Viz věty 2) a 3), kde v češtině jsou dvě záporné částice, v němčině vždy pouze jedna.