Zájmena

Jako určitý člen se skloňují

der, die, das - ten, ta, to
dieser, diese, dieses - tento, tato, toto
jener, jene, jenes - oný, ona, oné
jeder, jede, jedes - každý, každá, každé
mancher, manche, manches - mnohý, mnohá, mnohé
welcher, welche, welches - který, která, které
solcher, solche, solches - takový, taková, takové
irgendwelcher, irgendwelche, irgendwelches - některý, některá, některé


Jako člen neurčitý se skloňují


ein, eine, ein - jeden (nějaký), jedna (nějaká), jedno (nějaké)
mein, meine, meines - můj, má, mé
dein, deine, dein - tvůj, tvá, tvé
sein, seine, sein - jeho, její, jeho
ihr, ihre, ihr - váš, vaše, vaše
unser, unsere, unser - náš, naše, naše
euer, euere, euer - váš, vaše, vaše
kein, keine, kein - žádný, žádná, žádné
was für ein, was für eine, was für ein - nějaký, nějaká, nějaké


V tázacích větách použijeme tato tázací zájmena:


wer - kdo
warum - proč
was - co
(irgendwas - něco)
wo - kde
(irgendwo - někde)
wie - jak
(irgendwie - nějak)
wohin - kam
(irgendwohin - někam)
wozu - k čemu
(dazu - k tomu)
worauf - na co
(darauf - na to)
womit - s čím
damit - s tím