Výslovnost

ie - "í"  hier - "hír" (zde)

ei - "aj"  weiß - "vajs" ()

aa - "á"  Paar - "pár" (pár)

ee - "é"  Meer - "mér" (moře)

oo - "ó"  Boot - "bót" (člun)

ä - "e"  spät - "špét" (pozdě)

ö - "y"  schön  - "šýn" (pěkný)

ü - "y"  tüchtig - "týchtik" (zdatný)

eu - "oj"  heute - "hojte" (dnes)

äu - "oj"  läuft - "lojft" (běží)

ck - "k"  zurück - "curyk" (zpět)

ss - "s"  lassen - "lasen" (nechat)

ß - "s"  Fluß - "flus" (řeka)

sch - "š"  Tisch - "tiš" (stůl)

z - "c"  Zug - "cug" (vlak)

w - "v"  wer - "ver" (kdo)

v - "f"  von - "fon" (od)

tz - "c"  Platz - "plac" (místo)

tsch - "č"  Deutsch - "dojč" (němčina)

h - za samohláskou se nečte, ale prodlužuje samohlásku

Mann - "man" (krátce) (muž)

Herr - "her" (krátce) (pán)

chs - "ks" sechs - "zeks" (šest) (ale machst - "machst" - děláš)

s - "z" na začátku slov nebo uvnitř slova mezi samohláskami a mezi r, l, n, m samohláskou

sehr  - "zér" (velmi)

Reise - "rajze" (cesta)

sp - "šp" (pokud je na počátku kmenové slabiky)

spät - "špét" (pozdě)

st - "št" (pokud je na počátku kmenové slabiky)

Stadion - "štadion" (stadion)


TIP !!!

Výslovnost odposlouchejte a naučte se zde.

* klikněte na ikonku zvuku a překladač 
   vám strojově text přečte nahlas (pro
   tréning si vložte do překladače další
   část německého textu pohádky, který
   najdete zde)