Věty k procvičení gramatiky

Ich kaufe es.
Koupím to.

Er kauft Brot.
On kupuje chleba.

Sie kaufen nichts.
Oni nekupují nic.

Was kaufst du?
Co kupuješ?

Wir suchen das Haus.
Hledáme ten dům.

Suchst du ihn auch?
Hledáš ho také?

Ihr sucht nichts.
Vy nehledáte nic.

Was machst du?
Co děláš?

Warum macht er nichts?
Proč nic nedělá?

Wo spielst du?
Kde si hraješ?

Ich wohne in Prag.
Já bydlím v Praze.

Studierst du noch?
Studuješ ještě?

Was kochst du heute?
Co vaříš dnes?

Sie kocht heute zu Hause.
Ona vaří dnes doma.

Warum sagt ihr nichts?
Proč nic neříkáte?

Warum arbeitest du lieber nicht dort?
Proč nepracuješ raději tam?

Sie rechnen damit.
Oni počítají s tím.

Wie lange wartet ihr dort schon?
Jak dlouho čekají tam již?

Er verkauft mein Auto.
On prodává moje auto.

Sein Vater sagt es oft.
Jeho otec říká to často.

Wir haben kein Problem.
My nemáme žádný problém.

Seine Frau hat keine Zeit.
Jeho žena nemá čas.

Der Hund ist hungrig.
Ten pes je hladový.

Alle sind gesund.
Všichni jsou zdraví.

Das Bild hängt an der Wand.
Obrázek visí na stěně.

Das Buch liegt auf dem Tisch.
Kniha leží na stole.

Wir nehmen es aus der Tasche.
My si to vezmeme z té tašky.

Die Lampe steht hinter dem Tisch.
Lampa stojí za stolem.

Der Hund sitzt zwischen mir und dir.
Pes sedí mezi mnou a tebou.

Die Kinder sind in der  Schule.
Děti jsou ve škole.

Ich bleibe bei meinem kranken Kind.
Zůstanu s mým nemocným dítětem.

Wir gehen zu unserem guten Freud.
Jdeme k našemu dobrému příteli.

Er bleibt bei seinem guten Freud.
Zůstane u svého dobrého přítele.

Warum spielst du mit den kleinen Kindern?
Proč si hraješ s těmi malými dětmi?