Tři prasátka - stránka 2

"Ihr könnt jetzt nicht mehr
„Vy nemůžete nyní již déle

bei mir bleiben meine Kinder.
u mne zůstat moje děti.

Jeder muss
Každé musí

ein Haus für sich selbst haben."
domek pro sebe mít.“

Und sie schickte sie in die große,
a ona poslala je do velkého,

weite Welt hinaus.
širokého světa ven.

Das erste Schweinchen
první prasátko

begegnete einem Mann
potkalo jednoho muže

 

Stránka 2

Další stránka