Tázací věty v němčině

Požívá se následující pořadí ve větě:

Přísudek + podmět + zbytek?

Kommt der Hund her?

Přijde ten pes sem?

nebo

Tázací člen + přísudek + podmět + zbytek?

Wann kommt der Hund her?

Kdy přijde ten pes sem?

Bude se hodit následující:

wer - kdo
warum - proč
was - co
(irgendwas - něco)
wo - kde
(irgendwo - někde)
wie - jak
(irgendwie - nějak)
wohin - kam
(irgendwohin - někam)
wozu - k čemu
(dazu - k tomu)
worauf - na co
(darauf - na to)
womit - s čím
damit - s tím