Slovesa s odlučitelnými předponami

Příklad:

aussehen - vypadat

1. os.  ich sehe aus - já vypadám
2. os.  du siehst aus - ty vypadáš
3. os.  er (sie, es) sieht aus  - on (ona, ono) vypadá

1. os.  wir sehen aus - my vypadáme
2. os.  ihr sieht aus - vy vypadáte
3. os.  sie sieht aus - oni vypadajíPředpona aus- musí být vždy na konci věty!

Das Mädchen sieht heute ganz schön aus.
Ta dívka vypadá dnes celkem hezky.

Některá častá slovesa s odlučitelnými předponami:

abstellen - odstavit, vypnout
anlangen - přijet, dorazit, dotýkat se
aufpassen - dávat pozor, dohlížet
vorstellen - představit si


POZOR! - neodlučitelné předpony:

be-
ent-
emp-
er-
ge-
ver-
zer-