Rozkazovací způsob u sloves

Ve větách rozkazovacího způsobu druhých osob jednotného i množného čísla se vynechává podmět.

V první osobě množného čísla se dává podmět až po slovese.

Příklad:

fragen - ptát se

1. os.  není
2. os.  frag! (také frage!) - zeptej se!
3. os.  není

1. os.  fragen wir! - zeptejme se!
2. os.  fragt! - zeptejte se!
3. os.  není

Rozkazovací způsob u vykání:

fragen Sie! - zeptejte se!