Předložky se 4. pádem

durch - přes, skrz
für - pro, za, o
gegen - proti
ohne - bez
um - kolem, v (pouze hodiny)


Příklady:

durch den Wald gehen - jít přes ten les, jít tím lesem
durch einen Park gehen - jít přes nějaký park, jít nějakým parkem
für die Einladung danken - za pozvání děkovat
ohne den Hund - bez toho psa
ohne einen Hund - bez nějakého psa
um eine Brot bitten - o chléb požádat
gegen den Herrn - proti tomu pánovi
um einen Kaffee bitten - prosit o kávu