Předložky se 3. pádem

aus - z
bei - u, při
mit - s
nach - po, podle, do (pouze do Berlína, do Prahy)
von - o, od
zu - k

Příklady:

aus dem Wald - z tohoto lesa
aus einem Wald - z nějakého lesa
mit dem Auto - tímto autem, s tímto autem
mit einem Auto - nějakým autem, s nějakým autem
zu dem Beispiel - například (zkracuje se na zum Beispiel)
bei der Fluß - u této řeky
bei einer Fluß - u nějaké řeky