Předložky se 3. i 4. pádem

auf - na (vodorovná plocha)
an - na (svislá plocha)
in - v (3. pád), do (4. pád)
vor - před
hinter - za
über - nad, přes, o
unter - pod
neben - vedle
zwischen - mezi

Důležité:

Stav = kde? = wo? = 3. pád

Pohyb = kam? = wohin? = 4. pád


Příklady:

3. pád (kde)

auf dem Tisch - na stole
in dem Wald - v lese
in der Stadt - ve městě


4. pád (kam)

auf den Tisch - na stůl
in den Wald - do lesa
in die Stadt - do města