Pořadí slov v německé větě

1) přímý

Podmět + přísudek + zbytek.

Der hund kommt her.

Ten pes přijde sem.

2) nepřímý (přemístíme-li nějakou část na začátek věty a tím ji zdůrazníme)

Zdůrazněná část + přísudek + podmět + zbytek.

Her kommt der Hund.

Sem přijde ten pes!

3) obrácený (v otázkách)

Přísudek + podmět + zbytek?

Kommt der Hund her?

Přijde ten pes sem?

nebo

Tázací člen + přísudek + podmět + zbytek?

Wann kommt der Hund her?

Kdy přijde ten pes sem?