Budoucí čas u sloves

Vytvoříme slovesem werden v potřebné osobě a infinitiv činného slovesa umístíme vždy na konci věty.

Českému " já budu
odpovídá německé "ich werde". 

Příklady:

Wir werden die Freudin oft besuchen.

My budeme přítelkyni často navštěvovat.

*

Ich werde meine Freudin öfter besuchen.

Já budu mou přítelkyni častěji navštěvovat.

*

Er wird dort singen.


On bude tam zpívat.