Skloňování podstatných jmen

Každé podstatné jméno se vždy píše s velkým počátečním písmenem (i uprostřed věty).


Každé podstatné jméno musí mít člen.

Určitý člen, pokud myslíme určité dané věci nebo osoby.

Neurčitý člen, pokud myslíme jednu věc 
nebo osobu z více možných.


Se členem určitým - mužský rod:

der Mann - muž
 

Jednotné číslo

1) der Mann
2) des Mannes
3) dem Mann
4) den Mann

Množné číslo

1) die Männer
2) der Männer
3) den Männern
4) die Männer

Se členem určitým - ženský rod:


die Frau - žena
 

Jednotné číslo

1) die Frau
2) der Frau
3) der Frau
4) die Frau

Množné číslo

1) die Frauen
2) der Frauen
3) der Frauen
4) die Frauen

Se členem určitým - střední rod:

 das Kind - dítě


Jednotné číslo

1) das Kind
2) des Kindes
3) dem Kind
4) das Kind

Množné číslo

1) die Kinder
2) der Kinder
3) den Kindern
4) die Kinder

Se členem neurčitým - mužský rod:

Jednotné číslo

1) ein Mann
2) eines Mannes
3) einem Mann
4) einen Mann

Se členem neurčitým - ženský rod:

Jednotné číslo

1) eine Frau
2) einer Frau
3) einer Frau
4) eine Frau

Se členem neurčitým - střední rod:

Jednotné číslo

1) ein Kind
2) eines Kindes
3) einem Kind
4) ein Kind