Slovesa

Sloveso v neurčitém tvaru - tedy infinitivu - končí v němčině vždy koncovkou -en nebo -n

Časování

Koncovky v jednotlivých osobách jednotného čísla:

1. os.  -e
2. os.  -st
3. os.  -t

Koncovky v jednotlivých osobách množného čísla:

1. os.  -en
2. os.  -t
3. os.  -en

Příklad:

fragen - ptát se

1. os.  ich frage - já se ptám
2. os.  du fragst - ty se ptáš
3. os.  er (sie, es) fragt - on (ona, ono) se ptá 

1. os.  wir fragen - my se ptáme
2. os.  ihr fragt - vy se ptáte
3. os.  sie fragen - oni se ptají 

        (Výjimky při časování sloves:
          Časování sloves, jejichž kmen končí na -t nebo -d
               • Časování sloves, jejichž kmenová souhláska se při časování mění
               • Časování pomocných sloves - doporučuji důkladně se naučit
               • Časováni způsobových sloves - doporučuji důkladně se naučit)

Některá častá slovesa 
(tato nepatří mezi "výjimky" při časování):

fragen - ptát se
kaufen - koupit
sagen - říct
spielen - hrát, hrát si
suchen - hledat
besuchen - navštívit
stellen - postavit (někam)
hängen - viset
stehen - stát
gehen - jít
kommen - přijít
turnen - cvičit (tělesné cvičení)
liegen - ležet
schenken - darovat
machen - dělat
bringen - přinést
hollen - přinést
leben - žít
rechnen - počítat
zahlen - platit, počátat
brauchen - potřebovat
hören - slyšet
wohnen - bydlet
rufen - volat
schreiben - psát
denken - myslet
reisen - cestovat
fühlen - cítit
rauchen - kouřit
sitzen - sedět
lieben - milovat
gehören - patřit
trinken - pít
schwimmen - plavat
wünschen - přát, přát si
verstehen - rozumět
studieren - studovat
lernen - učit, učit se
zeigen - ukázat
kochen - vařit
verdienen - vydělávat
erzählen - vyprávět
bleiben - zůstat

Důležité pravidlo:

Pokud je v němčině sloveso v neurčitém tvaru, tedy v infinitivu, pak je vždy na konci dané věty, ať již hlavní nebo vedlejší.